Bảng giá FPT.eInvoice thông minh

FIC Free
Gói 50 hóa đơn miễn phí
/hóa đơn
FIC 200
Gói 200 hóa đơn
1.000đ/hóa đơn
FIC 300
Gói 300 hóa đơn
950đ/hóa đơn
FIC 500
Gói 500 hóa đơn
850đ/hóa đơn
FIC 1K
Gói 1.000 hóa đơn
750đ/hóa đơn
FIC 2K
Gói 2.000 hóa đơn
600đ/hóa đơn
FIC 3K
Gói 3.000 hóa đơn
500đ/hóa đơn
FIC 5K
Gói 5.000 hóa đơn
450đ/hóa đơn
FIC 7K
Gói 7.000 hóa đơn
400đ/hóa đơn
FIC 10K
Gói 10.000 hóa đơn
350đ/hóa đơn
FIC 12k
Gói 12.000 hóa đơn
350đ/hóa đơn
FIC 15k
Gói 15.000 hóa đơn
350đ/hóa đơn
FIC từ 20k
Gói từ 20.000 hóa đơn
300đ/hóa đơn

Phí Chữ ký số FPT CA Cloud (đã gồm VAT)

Phí khởi tạo, cài đặt

Phí bản quyền dịch vụ

Phí thiết kế mẫu hóa đơn điện tử

Bảng giá FPT.eInvoice chuyên biệt

FIC max - Gói chuyên biệt
  • MIỄN PHÍ cài đặt, tư vấn, khảo sát ban đầu cho toàn bộ Khách hàng;
  • Miễn phí bảo hành suốt đời cho dịch vụ HDĐT khi doanh nghiệp phát hành HDĐT;
  • Lưu trữ miễn phí dữ liệu với mỗi hóa đơn trong vòng 10 năm.
  • Hạ tầng Datacenter, máy chủ, thiết bị an toàn bảo mật, đường truyền mạng của FPT.eInvoice
  • Được cấp quyền (Account) trên hệ thống HĐĐT của FPT.eInvoice hoặc phần mềm cài đặt tại client để sử dụng và quản trị hệ thống phát hành hóa đơn.
  • Đảm bảo hệ thống dự phòng (back up) dữ liệu của FPT.
  • Hỗ trợ dịch vụ, tư vấn triển khai dịch vụ 24/7.

Để lại thông tin liên hệ

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Bạn đã thấy FPT.eINVOICE hỗ trợ các doanh nghiệp hàng đầu như thế nào, hãy để chúng tôi giúp bạn

Liên hệ ngay

Hoặc Gọi 0919626829 để có báo giá tốt nhất.