Trở thành đại lý của FPT.eInvoice ngay hôm nay - ưu đãi liền tay

  • Cơ hội tăng lợi nhuận lớn với chính sách bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử của Bộ Tài Chính.
  • Đầu tư hợp lý, thu lợi nhuận lên đến 50%.
  • Thiết lập hệ thống 1 lần, thu lời mãi mãi.
  • Cơ hội độc quyền khai thác tại từng tỉnh.
  • Hỗ trợ marketing online, hội thảo bán hàng, đào tạo sử dụng hệ thống.
  • Đào tạo kiến thức bài bản về sản phẩm
  • Hỗ trợ tài liệu bán hàng
  • Hỗ trợ chương trình ưu đãi thu hút khách hàng

đăng ký đại lý