FPT.eInvoice Thông minh: Chuẩn nghiệp vụ, gọn chi phí, quản trị tối ưu

Bảng giá Hóa đơn FPT.eInvoice thông minh

FIC Free
Gói 50 hóa đơn miễn phí
/hóa đơn
FIC 200
Gói 200 hóa đơn
1.000đ/hóa đơn
FIC 300
Gói 300 hóa đơn
950đ/hóa đơn
FIC 500
Gói 500 hóa đơn
850đ/hóa đơn
FIC 1K
Gói 1.000 hóa đơn
750đ/hóa đơn
FIC 2K
Gói 2.000 hóa đơn
600đ/hóa đơn
FIC 3K
Gói 3.000 hóa đơn
500đ/hóa đơn
FIC 5K
Gói 5.000 hóa đơn
450đ/hóa đơn
FIC 7K
Gói 7.000 hóa đơn
400đ/hóa đơn
FIC 10K
Gói 10.000 hóa đơn
350đ/hóa đơn
FIC 12k
Gói 12.000 hóa đơn
350đ/hóa đơn
FIC 15k
Gói 15.000 hóa đơn
350đ/hóa đơn
FIC từ 20k
Gói từ 20.000 hóa đơn
300đ/hóa đơn

Liên hệ ngay, nhân viên tư vấn luôn

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Bạn đã thấy FPT.eINVOICE hỗ trợ các doanh nghiệp hàng đầu như thế nào, hãy để chúng tôi giúp bạn

Liên hệ ngay

Hoặc Gọi 0919626829 để có báo giá tốt nhất.