Bảng giá FPT.eInvoice onCloud

Gói FIC.100
Gói FIC.100
150.000 đ
Gói FIC.200
Gói 200 hóa đơn
300.000 đ
Gói FIC.300
Gói 300 hóa đơn
427.500 đ
Gói FIC.500
Gói 500 hóa đơn
637.500đ
Gói FIC.1000
Gói 1.000 hóa đơn
1.125.000 đ
Gói FIC.2000
Gói 2.000 hóa đơn
1.800.000 đ
Gói FIC.3000
Gói 3.000 hóa đơn
2.250.000đ
Gói FIC.5000
Gói 5.000 hóa đơn
3.375.000 đ
Gói FIC.7000
Gói 7.000 hóa đơn
4.200.000 đ
Gói FIC.10000
Gói 10.000 hóa đơn
5.250.000 đ
Gói FIC 20.000
Gói 20.000 hóa đơn
9.000.000đ
Gói FIC Max
Trên 20.000 hóa đơn
Từ 300đ/HĐ

Đăng ký thông tin khách hàng

 • Hóa đơn chưa sử dụng hết được chuyển sang năm tài chính tiếp theo
 • Lưu trữ miễn phí dữ liệu với mỗi hóa đơn trong vòng 10 năm.
 • Miễn phí cài đặt, tư vấn, khảo sát ban đầu cho toàn bộ Khách hàng;
 • Miễn phí bảo hành suốt đời cho dịch vụ HDĐT khi doanh nghiệp phát hành HDĐT;
 • Hóa đơn điện tử được lưu trữ tại Trung tâm Dữ liệu duy nhất đạt an toàn thông tin ISO 27001:2013 và 22301:2012
 • MIỄN PHÍ trang Tra cứu hóa đơn cho Doanh nghiệp
 • Sử dụng chung hạ tầng CNTT bảo mật của FPT
 • Đảm bảo hệ thống dự phòng (back up) dữ liệu của FPT.
 • Hỗ trợ dịch vụ, tư vấn triển khai dịch vụ 24/7.

Bảng giá FPT.eInvoice onPrem

FIC max - Gói chuyên biệt
 • Bản quyền sử dụng vĩnh viễn hệ thống Hóa đơn điện tử
 • Hệ thống được cài đặt trên hạ tầng của doanh nghiệp, chủ động và tối ưu hóa bảo mật dữ liệu
 • Ứng dụng linh hoạt, dễ nâng cấp, chỉnh sửa phù hợp theo đặc thù doanh nghiệp
 • Miễn phí bảo trì 1 năm đầu tiên
 • Giá hóa đơn 0đ/hóa đơn
 • Phù hợp với Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng độc lập về hệ thống eInvoice
 • Cán bộ công nghệ được trực tiếp đào tạo và chuyển giao
 • Miễn phí tư vấn, khảo sát ban đầu cho toàn bộ Khách hàng;
 • Hỗ trợ, tư vấn dịch vụ 24/7.

Bảng giá FPT.TVAN

 • FPT.TVAN phục vụ doanh nghiệp, tổ chức phát hành hóa đơn điện tử, các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cần kết nối hệ thống Tổng cục Thuế qua hạ tầng các tổ chức truyền nhận trung gian và doanh nghiệp, tổ chức có giải pháp hóa đơn điện tử chuyên biệt
 • Miễn phí tư vấn, khảo sát ban đầu cho toàn bộ Khách hàng;
 • Cán bộ công nghệ được trực tiếp đào tạo và chuyển giao
 • Hỗ trợ, tư vấn dịch vụ 24/7.
Dịch vụ truyền nhận và lưu trữ hóa đơn điện tử
 • Bản quyền sử dụng vĩnh viễn hệ thống truyền nhận hóa đơn điện tử FPT.TVAN
 • Hệ thống được cài đặt trên hạ tầng của doanh nghiệp, chủ động và tối ưu hóa bảo mật dữ liệu
 • Ứng dụng linh hoạt, dễ nâng cấp, triển khai, cài đặt nhanh chóng
 • Miễn phí bảo hành 1 năm đầu tiên
 • Chi phí 0đ/hóa đơn