Chuẩn cấu trúc hóa đơn điện tử file xml để tra cứu theo khuyến nghị Thông báo 92 của Tổng cục Thuế

FPT.eInvoice - Đơn vị đầu tiên nâng cấp hệ thống Hóa đơn điện tử có định dạng file XML đáp ứng chuẩn cấu trúc theo Thông báo số 92/TBTCT ban hành ngày 19/03/2021 của Tổng cục Thuế.

Ngày 19/3/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành thông báo số 92/TB-CT về việc khuyến nghị các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử áp dụng theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính. Ngày 28/4/2020, Tổng cục Thuế đã triển khai chính thức công cụ hỗ trợ người nộp thuế hiển thị nội dung hoá đơn điện tử áp dụng theo khuyến nghị này tại địa chỉ http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn

Với những hóa đơn điện tử của Nhà cung cấp chưa nâng cấp theo chuẩn dữ liệu của Tổng cục Thuế sẽ nhận được cảnh báo như dưới đây:

Với tiêu chí luôn tiên phong, dẫn đầu về cải tiến công nghệ cùng kinh nghiệm hơn 25 năm đồng hành cùng ngành Thuế, từ ngày 04/05/2021, FPT đã nâng cấp hệ thống Hóa đơn điện tử FPT.eInvoice để đáp ứng chuẩn thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử áp dụng TT 32/2011/TT-BTC. FPT cũng chính là đơn vị cung cấp Hóa đơn điện tử đầu tiên chính thức nâng cấp hệ thống theo chuẩn khuyến nghị của Tổng cục Thuế trên cả nước. Việc nâng cấp này không ảnh hưởng đến các hóa đơn đã được hệ thống Hóa đơn điện tử FPT.eInvoice cấp phát trước đó.

Tất cả các Hóa đơn điện tử được xuất từ hệ thống của FPT.eInvoice kể từ ngày 04/05/2021 đều có thể Kiểm tra, xác minh tính đúng đắn trên trang Web chính thức của Tổng Cục Thuế:
 • Kiểm tra chính xác định dạng dữ liệu theo chuẩn khuyến nghị của Tổng cục Thuế
 • Kiểm tra tính hợp lệ Chữ ký số của người bán; người mua (nếu có)
  • Kiểm tra tính hợp lệ của đơn vị cung cấp Chứng thư số
  • Kiểm tra tính hợp lệ của ngày ký hoá đơn so với thời hạn của chứng thư số
  • Kiểm tra chữ ký số có bị thu hồi khi ký hoá đơn điện tử
 • Kiểm tra dữ liệu hóa đơn điện tử (XML) có bị thay đổi hay không
 • Kiểm tra, hiển thị, so sánh dữ liệu Hóa đơn điện tử (XML) có sai khác với hoá đơn định dạng PDF (hóa đơn chuyển đổi)
 • Kiểm tra tình trạng hoạt động của Doanh nghiệp bán hàng – đơn vị xuất hoá đơn
 • Kiểm tra tình trạng thông báo phát hành với Tổng cục Thuế của Hóa đơn

Như vậy, với việc kiểm tra thành công toàn bộ các tiêu chí trên, FPT.eInvoice là đơn vị đầu tiên đáp ứng Chuẩn khuyến nghị về dữ liệu Hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế quy định. Doanh nghiệp bán hàng cũng như Người mua hàng là những đơn vị được nhiều lợi ích nhất khi hoàn toàn yên tâm với từng Hóa đơn điện tử được kết xuất từ hệ thống FPT.eInvoice. 

Các bước tra cứu Hóa đơn điện tử của FPT trên Trang tra cứu của Tổng cục thuế

Bước 1: Truy cập vào đường dẫn của Tổng cục Thuế: https://hotrohienthihddt.gdt.gov.vn/

Bước 2: Tại màn hình trang chủ, người sử dụng nhấn nút chọn tệp hoá đơn điện tử XML từ thư mục đã lưu trữ. 

Với những hóa đơn của FPT.einvoice từ trước  ngày 04/05/2021 có thể tra cứu tại trang: https://tracuuhoadon.fpt.com.vn/

Với hơn 25 năm kinh nghiệm đồng hành cùng ngành Thuế, Tập đoàn FPT nói chung và Hoá đơn điện tử FPT.eInvoice nói riêng, cam kết sẽ mang tới cho Doanh nghiệp giải pháp tốt nhất, hiệu quả nhất từ sự am hiểu sâu sắc nghiệp vụ Thuế. FPT.eInvoice tự tin đáp ứng mọi yêu cầu của các ngành, các lĩnh vực, các quy mô doanh nghiệp về phần mềm hóa đơn điện tử.

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này cho bạn bè.