Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử: bắt buộc chuyển đổi theo Nghị định 123, Thông tư 78 từ 01/07/2022

Từ 1/7/2022, việc chuyển đổi Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tự in hoặc giấy sang Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử là bắt buộc theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/TT-BTC…

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử là gì?

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là giấy tờ, văn bản, do cơ quan có thẩm quyền quy định theo mẫu, được cấp cho các cá nhân được khấu trừ khoản thuế thu nhập cá nhân thể hiện khoản thuế đã được khấu trừ tương ứng. Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân được các cá nhân, tổ chức chi trả khoản thu nhập chịu thuế phải cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo yêu cầu trừ trường hợp cá nhân ủy quyền và cụ thể từng trường hợp như sau:

+ Với lao động không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba tháng thì có quyền yêu cầu người chi trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ hoặc 1 chứng từ cho nhiều lần khấu trừ.

+ Với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên được yêu cầu cấp chứng từ khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân được quy định theo mẫu có sẵn của cơ quan thuế, với những cá nhân muốn được hưởng khấu trừ thuế bắt buộc  phải đặt in hoặc mua trực tiếp tại cơ quan thuế.

+ Chứng từ khấu trừ thuế được tự in khi tổ chức đáp ứng điều kiện về việc: có tư cách pháp nhân, có đăng ký thuế, có mã số thuế, có trang thiết bị theo yêu cầu, có phần mềm bảo vệ, không bị xử phạt vi phạm thuế.

Theo điều 31, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, tại thời điểm khấu trừ thuế TNCN, thời điểm thu thuế, phí, lệ phí, tổ chức khấu trừ thuế TNCN , tổ chức thu thuế, phí, lệ phí phải lập chứng từ, biên lại giao cho người có thu nhập bị khấu trừ thuế, người nộp các khoản thuế, phí, lệ phí

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử được quy định như sau:

 • Định dạng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân:

Tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi sử dụng chứng từ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định này theo hình thức điện tử tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định này

 • Chứng từ điện tử, biên lai điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của chúng từ đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử dụng có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.”

Như vậy, để dử dụng được chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo Nghị định 123 và thông tư 78 các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần liên hệ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, thống nhất định dạng trước khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử bắt buộc từ 1/7/2022

Theo quy định của Cơ quan thuế, các tổ chức/đơn vị/doanh nghiệp đều cần bắt buộc chuyển đổi từ Chứng từ khấu trừ TTNCN giấy (đặt in), tự in trên máy tính theo mẫu Thông tư 37 cũ trước đó sang sử dụng Chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN từ ngày 01/07/2022. Bên cạnh đó, tổ chức, doanh nghiệp ngừng sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in và giấy do cơ quan thuế cấp còn tồn trước đó.

 • Trước 30/06/2022: Doanh nghiệp có 2 cách để cấp chứng từ khấu trừ Thuế TNCN:, đó là: mua chứng từ khấu trừ giấy từ CQT hoặc sử dụng chứng từ khấu trừ Thuế TNCN tự in theo quy định tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC;
 • Từ 01/07/2022: Đơn vị chỉ được cấp chứng từ khấu trừ Thuế TNCN điện tử quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và thông tư 78/2021/TT-BTC. Việc thực hiện các thủ tục theo hướng dân tại Điều 3 Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/03/2010. Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước 01/07/2022;
 • Theo quy định của Cơ quan thuế, khi tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chi trả các khoản thu nhập cho người lao động là cá nhân đã khấu trừ thuế TNCN thì phải cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân đó (áp dụng với những cá nhân tự đi quyết toán thuế).
  => Trong trường hợp này, các tổ chức/đơn vị/doanh nghiệp đều cần bắt buộc chuyển đổi từ Chứng từ khấu trừ TTNCN giấy (đặt in), tự in trên máy tính theo mẫu Thông tư 37 cũ trước đó sang sử dụng Chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN từ ngày 01/07/2022.

Lưu ý: Trường hợp cá nhân người lao động ủy quyền quyết toán thuế thì DN không cần sử dụng chứng từ khấu trừ (Theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

Mẫu chứng từ khấu trừ Thuế TNCN mới nhất

So với mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN trước đó (Thông tư số 37/2010/TT-BTC), mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử mới nhất theo Nghị định 123 có những điểm mới như:

 • Ký hiệu: Mẫu CTT56
 • Bổ sung chỉ tiêu [14a]: Khoản đóng bảo hiểm bắt buộc
 • Bổ sung phần ký Chữ ký số

Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu chuyển đổi và sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN theo Nghị định 123, Thông tư 78, FPTeinvoice đã phát hành phần mềm FPT.einvoice đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ chứng từ điện tử mới nhất, cùng với nhiều lợi ích:

 • Cung cấp bộ hồ sơ đăng ký mẫu theo Thông tư 78, đơn vị sử dụng mẫu này nộp đăng ký với Cơ quan thuế.
 • Đáp ứng thiết lập mẫu, lập và ký điện tử mẫu chứng từ khấu trừ theo Nghị định 123, Thông tư 78.
 • Xử lý các chứng từ đã lập khi có sai sót.

Lập và nộp bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử gửi Cơ quan thuế.

Liên hệ FPT.einvoice để được tư vấn mới nhất về Chứng từ Khấu trừ Thuế TNCN

Hotline: 1900636191

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này cho bạn bè.