Công văn 1406/TCT-DNL 2018 hướng dẫn thực hiện Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử FPT.eInvoice giới thiệu toàn văn công văn 1406/TCT-DNL 2018 hướng dẫn về thực hiện Hóa đơn điện tử
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————
Số: 1406/TCT-DNL
V/v: hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.
Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Tổng cục Thuế nhận công văn số 803/SGB-TGĐ18 ngày 09/3/2018 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) kiến nghị về việc triển khai thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT). Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Về việc gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng:

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính quy định như sau:

Nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử

Trường hợp người bán lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có trách nhiệm thông báo cho người mua về định dạng hóa đơn điện tử, cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử giữa người bán và người mua…”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, SCB phải thông báo cho khách hàng về định dạng HĐĐT và phương thức truyền nhận HĐĐT để khách hàng biết và cùng hợp tác thực hiện HĐĐT.

HĐĐT của SCB sau khi lập, ký điện tử phải chuyển lên website của SCB để khách hàng tra cứu, xem và tải HĐĐT. Trường hợp khách hàng đăng ký nhận HĐĐT qua email thì thực hiện gửi HĐĐT qua email cho khách hàng.

2. Về chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử:

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung của hóa đơn điện tử:

“Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, SCB lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

3. Về chữ ký trên văn bản thỏa thuận trong trường hợp phát hiện sai sót:

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập cho khách hàng sau đó phát hiện sai sót theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì SCB và khách hàng được phép lập văn bản xác nhận sai sót bằng giấy có chữ ký người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định pháp luật về ủy quyền của người mua và người bán. SCB lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

4. Về chuyển đổi hóa đơn điện tử sang giấy:

SCB thực hiện chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC, trên HĐĐT chuyển đổi sang giấy của SCB không nhất thiết phải có dấu của người bán. SCB phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy.

Khách hàng của SCB được sử dụng HĐĐT chuyển đổi này để kê khai, khấu trừ thuế, chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và lưu trữ kế toán theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Ngân hàng TMCP Sài Gòn biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ PC, CS, KK&KT, Cục CNTT;
– Website TCT;
– Lưu: VT, DNL (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Ngọc Minh

FPT.eInvoice luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc và vấn đề về hóa đơn điện tử, chữ ký số cũng như các nghiệp vụ thuế liên quan tại đa kênh hỗ trợ qua

Về FPT

Công ty Hệ thống Thông tin FPT tự hào là đơn vị triển khai hệ thống Xác thực hóa đơn cho Tổng Cục Thuế từ năm 2015 và các hệ thống lõi của Bộ Tài chính trong hơn 23 năm qua.

Phần mềm hóa đơn điện tử FPT.eInvoice cung cấp giải pháp quản lý hóa đơn với đầy đủ các tính năng, các mẫu hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế. FPT.eInvoice nổi bật với 5 yếu tố TIẾT KIỆM – QUẢN LÝ THÔNG MINH – SỬ DỤNG ĐƠN GIẢN – BẢO MẬT – TƯ VẤN 24/7.

Công ty Hệ thống Thông tin FPT đã có 25 năm kinh nghiệm hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực cung cấp giải pháp phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu cho nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội cốt lõi như: Tài chính – Ngân hàng hay Chính phủ điện tử.

Mọi thông tin chi tiết về FPT.eInvoice và chữ ký số FPT.CA, xin vui lòng liên hệ để được tư vấn:

Công ty Hệ thống Thông tin FPT – FPT Information System

Trụ sở chính tại: Tầng 22 tòa nhà Keangnam Landmark 72 Tower, E6 Phạm Hùng, Hà Nội

Hotline: 84 – 24 3562 6000 hoặc 84 – 24 7300 7373

Website: einvoice.fpt.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/fpteinvoice/

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này cho bạn bè.

Hotline:
1900 636 191 - 0914 206 850 1900 636 191

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Bạn đã thấy FPT.eINVOICE hỗ trợ các doanh nghiệp hàng đầu như thế nào, hãy để chúng tôi giúp bạn

Liên hệ ngay

Hoặc gọi 0914 206 850 /1900 636 191 để có báo giá tốt nhất.