Nhận diện Hóa đơn điện tử có mã và không có mã của Cơ quan Thuế

Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC và Nghị định 123/2020/NĐ-CP việc ứng dụng hóa đơn điện tử có mã và không mã hiện đã có nhiều điểm khác biệt so với trước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều Tổ chức, Doanh nghiệp vẫn chưa phân định rõ thế nào là hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan Thuế, cũng như cách thức nhận diện hai loại hóa đơn này. FPT.eInvoice xin chia sẻ những thông tin chính yếu về vấn đề này:

 

Hóa đơn điện tử không có mã

– Là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ GỬI CHO NGƯỜI MUA KHÔNG CÓ MÃ của cơ quan thuế 

– Mã của cơ quan Thuế: Là 1 dãy số DUY NHẤT do hệ thống của CQT tạo ra. Một chuỗi ký tự (34 ký tự) được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn. 

– Hai trường hợp được đăng ký áp dụng HĐĐT không có mã của Cơ quan Thuế, đó là:

  • Nếu Doanh nghiệp không có trong danh sách Cơ quan thuế thông báo Doanh nghiệp thuộc diện rủi ro về hóa đơn và đơn vị có Phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu, lưu trữ, truyền dữ liệu đến người mua và Cơ quan Thuế. 
  • Áp dụng cho các loại hình Doanh nghiệp kinh doanh trong 15 lĩnh vực bao gồm:  Điện lực, Xăng dầu, Bưu chính viễn thông, Nước sạch, Tài chính tín dụng, Bảo hiểm, Y tế, Kinh doanh thương mại điện tử, Kinh doanh siêu thị, Thương mại, Vận tải hàng không, Đường bộ, Đường sắt, Đường biển, Đường thủy.  
Hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế

– Là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế CẤP MÃ trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua. 

– Đối tượng sử dụng : Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nếu không thuộc diện 2 trường hợp trên thì đơn vị đăng ký HDĐT CÓ MÃ của Cơ quan Thuế

Vì vậy có thể hiểu rằng, phần lớn các Doanh nghiệp sẽ thuộc trường hợp sử dụng Hóa đơn điện tử CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ.

Nhận diện Hóa đơn điện tử có mã và không có mã của Cơ quan Thuế

Chỉ tiêu ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn điện tử: (7 ký tự): #1C22TYY 

Vì vậy, doanh nghiệp chỉ cần nhìn vào ký tự số 2 từ trái sang của MẪU HÓA ĐƠN là có thể phân biệt được hóa đơn đó là có hay không có mã của Cơ quan Thuế

Mọi thắc mắc về Hóa đơn điện tử theo TT78 và NĐ123 vui lòng liên hệ Hotline FPT.eInvoice: 1900 636 191 – 1

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này cho bạn bè.