FPT.TVAN chính thức là đơn vị truyền, nhận dữ liệu Hóa đơn điện tử từ Tổng cục Thuế

FPT.TVAN chính thức là đơn vị truyền, nhận dữ liệu Hóa đơn điện tử từ Tổng cục Thuế Với hơn 25 năm đồng hành cùng các hệ thống CNTT lõi của ngành Thuế qua từng thay đổi của sắc thuế, những thông tư và quy định mới,  FPT IS sở hữu nền tảng vững chắc […]

FPT.TVAN chính thức là đơn vị truyền, nhận dữ liệu Hóa đơn điện tử từ Tổng cục Thuế

Với hơn 25 năm đồng hành cùng các hệ thống CNTT lõi của ngành Thuế qua từng thay đổi của sắc thuế, những thông tư và quy định mới,  FPT IS sở hữu nền tảng vững chắc về kỹ thuật và hạ tầng công nghệ. Đến nay, FPT IS đã xây dựng hệ sinh thái phần mềm hỗ trợ kế toán và doanh nghiệp  bao gồm: Hóa đơn điện tử FPT.eInvoice, Dịch vụ truyền nhận và lưu trữ hóa đơn điện tử FPT.VAN, phần mềm trích xuất tự động và lưu trữ hóa đơn đầu vào FPT Digital Accounting, chữ ký số FPT.CA.

Trải qua các vòng xét duyệt và thẩm định khắt khe dựa trên các tiêu chí về điều kiện cung cấp hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC,  FPT.TVAN chính thức là đơn vị truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử với Tổng cục Thuế. .FPT.TVAN sẵn sàng hỗ trợ khách hàng chuyển đổi hóa đơn điện tử sang Thông tư 78/2021/TT-BTC  hệ thống hóa đơn điện tử trung tâm của Tổng cục Thuế theo lộ trình của các đơn vị thuế địa phương.

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này cho bạn bè.