Các bước đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78, Nghị định 123

FPT.eInvoice hướng dẫn các bước đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78, Nghị định 123

1. Các bước doanh nghiệp cần chuẩn bị

  • Xác định loại hóa đơn sử dụng theo Thông tư 78, Nghị định 123
  • Hóa đơn có mã của cơ quan thuế
  • Hóa đơn không có mã của cơ quan thuế
  • Xuất hết các hóa đơn cần
    (Tất cả hóa đơn đã tạo trên FPT.eInvoice phải ở trạng thái đã duyệt)
  • Liên hệ FPT.eInvoice để được nâng cấp, cập nhật ứng dụng theo Nghị định 123

2. Tạo Tờ khai 01ĐKTĐ-HĐĐT

Bước 1: Đăng nhập link: https://portal.fpt.dichthuata2z.com/#/login

Nhập thông tin đăng nhập trang hóa đơn điện tử

  • Mã số thuế:
  • Tài khoản:
  • Mật khẩu:
Bước 2: Cập nhật thông tin doanh nghiệp:

Người sử dụng (NSD) đăng nhập chức năng

Hệ thống/ Cấu hình hệ thống/ Chọn đơn vị/ Điền thông tin/ Cập nhật

Bước 3: Cập nhật chức năng người dùng

NSD đăng nhập chức năng
Hệ thống/ Người dùng/ Chọn người dùng/ Phân quyền/ Lưu

Bước 4: Lập tờ khai 01ĐKTĐ-HĐĐT

NSD đăng nhập chức năng

Đăng ký sử dụng HĐ/ Lập tờ khai

Điền thông tin tờ khai/ Lưu

Bước 5: Tra cứu, kiểm tra tờ khai

NSD đăng nhập chức năng

Đăng ký sử dụng/ Tra cứu tờ khai/ Tìm kiếm

***NSD hiển thị tờ khai để kiểm tra thông tin

Bước 6: Duyệt tờ khai đăng ký/ thay đổi 01ĐKTĐ-HĐĐT

NSD đăng nhập chức năng

Đăng ký sử dụng/ Tra cứu tờ khai/ Tìm kiếm/ Chọn tờ khai cần duyệt/ Duyệt

***Lưu ý: NSD cài đặt và bật tool, cắm chữ ký số trong quá trình duyệt tờ khai

3. Người sử dụng tra cứu và kiểm tra trạng thái tờ khai 01ĐKTĐ-HĐĐT

Đăng ký sử dụng/ Tra cứu tờ khai/ Tìm kiếm

4. Người sử dụng đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với FPT.eINVOICE

NSD đăng nhập chức năng

Đăng ký sử dụng/ Đăng ký sử dụng/ Cập nhật thông tin theo tờ khai 01/ Thêm mới

***  NSD liên hệ với FPT.eInvoice để được hỗ trợ hoàn thiện và bàn giao sử dụng

Tổng đài hỗ trợ: 1900 636 191 (nhánh 2)

Email: CustomerSupport@fpt.com.vn

Website: http://fpt.dichthuata2z.com

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này cho bạn bè.