Nhận diện Hóa đơn điện tử có mã và không có mã của Cơ quan Thuế

23/11/2021
Theo Thông tư 78/2021/TT-BTC và Nghị định 123/2020/NĐ-CP việc ứng dụng hóa đơn điện tử có mã và không mã hiện đã có nhiều điểm khác biệt so với trước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều Tổ chức, Doanh nghiệp vẫn chưa phân định rõ thế nào là hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan Thuế, cũng như cách thức nhận diện hai loại hóa đơn này. FPT.eInvoice xin chia sẻ những thông tin chính yếu về vấn đề này:

FPT là một trong những nhà VAN đầu tiên truyền nhận dữ liệu Hóa đơn điện tử tới Cơ quan Thuế theo Nghị định 123 và Thông tư 78

05/11/2021
Theo kết quả công bố bởi Tổng Cục Thuế ngày 03/11/2021 về Kiểm thử Giải pháp phần mềm và tiêu chuẩn truyền nhận dữ liệu Hóa đơn điện tử, phần mềm FPT.eInvoice đã đáp ứng hoàn toàn tiêu chuẩn quy định theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và Quyết định 1450/2021/QĐ-TCT. Theo đó, FPT-IS còn chính thức trở thành nhà VAN kết nối với Tổng cục Thuế để truyền nhận dữ liệu Hóa đơn điện tử.
Hotline:
1900 636 191 - 0914 206 850

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Bạn đã thấy FPT.eINVOICE hỗ trợ các doanh nghiệp hàng đầu như thế nào, hãy để chúng tôi giúp bạn

Liên hệ ngay

Hoặc gọi 0914 206 850 /1900 636 191 để có báo giá tốt nhất.