Tổng cục Thuế kết nối kỹ thuật và kiểm thử hệ thống nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu Hóa đơn điện tử cùng tổ chức đăng ký dịch vụ cung cấp VAN FPT

Để sẵn sàng cho công tác truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử từ doanh nghiệp 6 tỉnh, thành phố vào 10/11 theo Thông tư 78/TT-BTC, Tổng cục Thuế đang cùng FPT IS và 10 tổ chức đăng ký dịch vụ cung cấp VAN tiến hành thực hiện kết nối kỹ thuật và kiểm thử truyền, nhận dữ liệu giữa hai bên.

Theo mục 4 Thông báo số 422/TB-TCT ngày 08/10/2021, Tổng cục Thuế lựa chọn tối đa 20 tổ chức đăng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử đáp ứng đủ các tiêu chí quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC để triển khai tại 06 tỉnh/thành phố Hà Nội, TP. HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định.

Trong số 11 tổ chức được đánh giá đáp ứng yêu cầu về mặt hồ sơ, FPT là tổ chức nằm trong danh sách 20 tổ chức có số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử lớn nhất theo thông tin quản lý của cơ quan thuế tính đến ngày 31/8/2021.

Để đáp ứng kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử trong tháng 11/2021, FPT IS phối hợp cùng Tổng cục Thuế thực hiện kết nối kỹ thuật và kiểm thử hệ thống từ ngày 30/10/2021 đến ngày 04/11/2021.

Tổng cục Thuế kết nối kỹ thuật và kiểm thử hệ thống nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu Hóa đơn điện tử cùng tổ chức đăng ký dịch vụ cung cấp VAN FPT

Bên cạnh vai trò là tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ TVAN và đang tiến hành các kết nối kỹ thuật và kiểm thử truyền, nhận dữ liệu giữa đơn vị và Tổng cục Thuế để sẵn sàng triển khai dịch vụ truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử từ doanh nghiệp, FPT còn là đơn vị đồng hành xây dựng hệ thống truyền nhận và quản lý dữ liệu hóa đơn điện tử giữa Cơ quan Thuế và doanh nghiệp theo quyết định phê duyệt số 58/QĐ-CNTT ngày 30/9/2021.

FPT IS và FPT.eInvoice đã chuẩn bị kĩ lưỡngvà luôn sẵn sàng cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử chuẩn Thông tư 78/TT-BTC và dịch vụ truyền, nhận dữ liệu Hóa đơn điện tử cho các Doanh nghiệp và các Nhà cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử. FPT IS luôn sẵn sàng kết nối cùng các doanh nghiệp với nhiều chương trình hỗ trợ, ưu đãi nhằm kết nối người nộp Thuế với Cơ quan Thuế, đảm bảo tối đa lợi ích cho các bên và góp phần tạo thuận lợi về nghiệp vụ hóa đơn chuẩn dữ liệu truyền nhận trên toàn quốc.

Chi tiết thông báo của Tổng cục Thuế  

Chi tiết tư vấn, hỗ trợ về Hóa đơn điện tử và T-VAN FPT.eInvoice: 1900636191

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này cho bạn bè.