FPT là một trong những nhà VAN đầu tiên truyền nhận dữ liệu Hóa đơn điện tử tới Cơ quan Thuế theo Nghị định 123 và Thông tư 78

Theo kết quả công bố bởi Tổng Cục Thuế ngày 03/11/2021 về Kiểm thử Giải pháp phần mềm và tiêu chuẩn truyền nhận dữ liệu Hóa đơn điện tử, phần mềm FPT.eInvoice đã đáp ứng hoàn toàn tiêu chuẩn quy định theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và Quyết định 1450/2021/QĐ-TCT. Theo đó, FPT-IS còn chính thức trở thành nhà VAN kết nối với Tổng cục Thuế để truyền nhận dữ liệu Hóa đơn điện tử.
Phần mềm FPT.eInvoice đã đáp ứng hoàn toàn tiêu chuẩn quy định theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và Quyết định 1450/2021/QĐ-TCT

Để đáp ứng kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử trong tháng 11/2021, FPT IS phối hợp cùng Tổng cục Thuế thực hiện kết nối kỹ thuật và kiểm thử hệ thống từ ngày 30/10/2021 đến ngày 04/11/2021.

Ngày 03/11/2021, Tổng cục Thuế đã công bố Biên bản kết quả kiểm thử Giải pháp phần mềm và tiêu chuẩn truyền nhận dữ liệu Hóa đơn điện tử.

Theo kết luận của Biên bản, Tổng cục Thuế và FPT-IS thống nhất kết quả kiểm thử về: Giải pháp khởi tạo, lưu trữ dữ liệu; Giải pháp kết nối, nhận, truyền lưu trữ dữ liệu về Hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế và không có mã của Cơ quan Thuế cho người bán và người mua của FPT-IS đáp ứng theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC và Quyết định 1450/2021/QĐ-TCT.

FPT-IS chính thức trở thành nhà VAN kết nối với Tổng cục Thuế

Như vậy, không những là đơn vị liên danh xây dựng Hệ thống quản lý Hóa đơn điện tử cho Tổng cục Thuế, FPT-IS còn chính thức trở thành nhà VAN kết nối với Tổng cục Thuế để truyền nhận dữ liệu Hóa đơn điện tử.

Với tập khách hàng là các Tổ chức lớn đa lĩnh vực như Ngân hàng, Bảo hiểm, Bán lẻ, Vận tải, công nghệ, xây dựng, với số lượng hóa đơn xuất qua hệ thống FPTeinvoice lên đến hàng triệu hóa đơn/ngày, FPT-IS không ngừng nỗ lực xây dựng và nâng cấp hệ thống phù hợp với tiêu chuẩn và Luật Thuế, mang đến sự an tâm cho Doanh nghiệp.

Với những Doanh nghiệp vừa và nhỏ, FPT-IS và FPT.einvoice luôn có những chương trình ưu đãi, hỗ trợ chuyển đổi Hóa đơn giấy sang Hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn điện tử của các Nhà cung cấp không đủ tiêu chuẩn truyền, nhận dữ liệu tới Cơ quan Thuế miễn phí (đến hết 31/12/2021).

Chi tiết liên hệ Hóa đơn điện tử FPT.einvoice 1900636191-1

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này cho bạn bè.