FPT IS đồng hành cùng Tổng Cục Thuế triển khai hệ thống truyền nhận, quản lý dữ liệu Hóa đơn điện tử

Ngày 05/10/2021 vừa qua, Tổng cục Thuế đã thông báo kết quả lựa chọn liên danh của Công ty Hệ thống Thông tin FPT là đơn vị triển khai hệ thống truyền nhận, quản lý dữ liệu hóa đơn điện tử giữa Cơ quan Thuế và doanh nghiệp.

Theo quyết định phê duyệt số 58/QĐ-CNTT ngày 30/9/2021, Liên danh Công ty TNHH MTV Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất và Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT đã được lựa chọn thực hiện công tác triển khai cho việc Xây dựng và triển khai phần mềm ứng dụng quản lý hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế theo gói thầu cùng tên.

Theo quy định tại Thông tư 78/TT-BTC, mọi hình thức hóa đơn của tổ chức và doanh nghiệp bắt buộc truyền dữ liệu đến Tổng Cục Thuế theo đúng quy định về thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế để [được cấp mã trước khi phát hành đến đối tác.

Mọi hình thức hóa đơn của tổ chức và doanh nghiệp bắt buộc truyền dữ liệu đến Tổng Cục Thuế từ 10/11/2021 với 06 tỉnh thành: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bình Định và từ ngày 01/07/2022 đối với 57 tỉnh thành còn lại trên cả nước

Thông tư 78/TT-BTC

Theo Thông tư 78/TT-BTC, mọi hình thức hóa đơn của tổ chức và doanh nghiệp bắt buộc truyền dữ liệu đến Tổng Cục Thuế từ 10/11/2021 với 06 tỉnh thành: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bình Định và từ ngày 01/07/2022 đối với 57 tỉnh thành còn lại trên cả nước. Các dữ liệu truyền nhận theo đúng quy định về thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử cần được truyền đến Tổng Cục Thuế bao gồm: 

 • Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
 • Hoá đơn giá trị gia tăng có mã
 • Hoá đơn bán có mã
 • Các loại hóa đơn khác có mã
 • Hoá đơn giá trị gia tăng không mã
 • Hoá đơn bán hàng không mã
 • Hoá đơn khác không mã
 • Hóa đơn điện tử có sai sót
 • Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn

Tổ chức TVAN sẽ là tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ truyền nhận, lưu trữ dữ liệu Hóa đơn điện tử từ doanh nghiệp đến Tổng cục Thuế

Ngày 8/10, Tổng cục Thuế ban hành thông báo số 422/TB-TCT, về việc tiếp nhận văn bản đề nghị ký hợp đồng của tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử. Theo nội dung thông báo này, các đơn vị đáp ứng các tiêu chí đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC có thể nộp văn bản đề nghị ký hợp đồng và hồ sơ chứng minh từ ngày 15/10/2021 đến ngày 26/10/2021. Tóm tắt hồ sơ chứng minh bao gồm: 

 • Về chủ thể: có tối thiểu 05 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 • Về tài chính: ký quỹ hoặc bảo lãnh của ngân hàng với giá trị không dưới 5 tỷ đồng để giải quyết các rủi ro và bồi thường thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ.
 • Về nhân sự: Có tối thiểu 20 nhân sự trình độ đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin.
 • Về kĩ thuật: Có giải pháp kết nối, nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu về hóa đơn điện tử với tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế cho người bán và người mua; giải pháp kết nối nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế
 • Về tiêu chuẩn truyền, nhận dữ liệu: Truyền nhận thông điệp đến cơ quan thuế theo đúng quy định về thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.

FPT IS sẽ là một trong những nhà TVAN đầu tiên cung cấp dịch vụ truyền nhận và lưu trữ hóa đơn điện tử từ doanh nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

Bên cạnh việc đồng hành xây dựng hệ thống truyền nhận và quản lý dữ liệu hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế, FPT IS hiện đã và đang tiến hành các kết nối kỹ thuật và kiểm thử truyền, nhận dữ liệu giữa đơn vị và Tổng cục Thuế, để sẵn sàng trở thành một trong những nhà TVAN đầu tiên cung cấp dịch vụ truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử từ doanh nghiệp.

FPT IS luôn sẵn sàng kết nối cùng các doanh nghiệp cũng như các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử chưa có dịch vụ TVAN để hợp tác việc triển khai công tác truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử ngay từ hôm nay. 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Hóa đơn điện tử FPT.einvoice liên hệ 1900636191-1

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này cho bạn bè.