Mức phạt chậm chuyển dữ liệu Hóa đơn điện tử đến Cơ quan Thuế theo Thông tư 78 và Nghị định 123

Điều 30 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về Xử phạt hành vi vi phạm về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử quá thời hạn. Doanh nghiệp cần lưu ý để tránh việc vi phạm.

Căn cứ vào Điều 30, Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về Xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử: 

1. PHẠT TIỀN từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế QUÁ THỜI HẠN từ 01 đến 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 06 đến 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định; 

b) Chuyển bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử không đầy đủ số lượng hóa đơn đã lập trong kỳ. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định; 

b) Không chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế theo thời hạn quy định. 

CHÚ Ý: Doanh nghiệp khi nhận công văn thông báo từ Cơ quan Thuế chuyển TT78 thì mới thực hiện đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử theo TT78.

  • FPTeinvoice sẽ có hướng dẫn cụ thể tới khách hàng sau khi kế hoạch được triển khai. 
  • Doanh nghiệp vẫn được sử dụng Hóa đơn cũ bình thường cho đến khi chuyển sang Hóa đơn điện tử theo thông tư 78 và có thông báo chấp nhận đăng ký, khi đó Doanh nghiệp phải DỪNG sử dụng Hóa đơn giấy và HDDT theo quy định cũ sau đó hủy.  

Mọi thắc mắc về Hóa đơn điện tử theo TT78 và NĐ123 liên hệ Hotline FPTeinvoice: 1900 636 191 – 1

Bạn hãy đăng nhập vào Facebook để thực hiện bình luận và chia sẻ bản tin này cho bạn bè.